SEMINE - Hvilken automasjon kan man forvente?

Hvor stor grad av automasjon kan man forvente når man tar i bruk SEMINE AI? Og hvor raskt får man effekt? 

Dette avhenger naturlig nok av hvor mange fakturaer man mottar, og i hvilken grad informasjonen på fakturaen er gjenkjennbart. Men erfaringstallene viser at de fleste ender opp med en automasjonsgrad oppunder 80%. Noen kommer enda høyere. 

Eksempelet nedenfor baserer seg på automasjon av kontering for hele fakturaen for et selskap med ca. 8.000 årlige faktura. Denne kunden ble satt opp av Regnskapshuset 01.01.2022 slik at dette er erfaringstall for første 13 måneder i drift.

 

mceclip1.png

 

Forutsetninger for statistikken: 

For at man skal få godkjent automasjon på dette nivået må altså alle hovedbokskonti på fakturaen være helt riktig kontert. Dette gir 100% automasjon på fakturaen. Om noen må gjøre én endring på fakturakonto gir dette 0% automasjon. 

Det vil si at om en faktura f.eks har 10 hovedbokslinjer, og Semine konterer 9 av disse riktig, så vil automasjonen på fakturanivå settes som 0%. Dette til tross for at konteringen er 90% riktig. 

Dvs. på fakturalinjenivå vil man oppnå enda høyere automasjonsgrad, og denne ligger som regel opp mot 90% hos de fleste kunder.

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.