Visma Document Center - Opprette flytgrupper og aktivere Autoflow

Opprette flytgruppe

For å lage en flytgruppe velger du et dokument som skal sendes på flyt og trykker ctrl+enter eller det blå papirflyet for å sende på flyt. 
Du får deretter opp vinduet for å sende på flyt: 


Legg inn godkjenner(e) i steg1 og trykk legg til nytt steg: 


Du kan velge om du ønsker flere godkjennere pr. steg eller flere steg med godkjennere. I eksempelet over vil Kristina og Roar motta fakturaen til godkjenning samtidig. Det dukker først opp hos Synne når begge i steg1 har godkjent. 

Trykk deretter "Lagre flytgruppe" og gi flytgruppen et navn. 

Når du neste gang skal bruke flytgruppen finner du den igjen under "Hent flytgruppe".
​​


Aktivere Autoflow

Med autoflow aktivert vil inngående faktura automatisk sendes på flyt til valgt godkjenner/flytgruppe, uten at du må logge inn i dokumentsenteret. Merk at enkelte faktura kan stoppe, for eksempel dersom tolken mislykkes eller om kontonummer på faktura er ulikt det som er registrert på leverandøren. 

 

Autoflow aktiveres under Verktøy - Autoflow regler:
Autoflow ​kan settes opp med flere regler, for eksempel mot en leverandør, kostnadssted, Fakturareferanse eller som en standardregel. Setter du opp en standardregel er det denne som brukes, med mindre en faktura fanges opp av en annen regel. 

Trykk "Opprett regel" for å legge inn en ny Autoflow-regel. 

I eksemplet under ligger det en standardregel i bunn som gjelder alle faktura, med mindre det er ført mot avdeling Salg, kommer fra leverandør 20009 eller har fakturareferanse 112233.

Status settes aktiv og det må ligge en ansvarlig bruker inne, legg gjerne inn System. 

Du velger her også om nytt bankkontonummer på leverandør skal stoppe Autoflow eller ikke. 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.